• Mahkemelerde neler delil olarak sunulur
 • Ticari defterler hangi hallerde delil olarak değerlendirilir? Delil niteliği
 • Ticari defterlerin Mahkemeye sunulması mecburi mi. Getirilmesi için
 • zorlanabilirmi
 • Ticari Defterlerin delil olma süreleri
 • Ticari Defterlerin mahkemeye sunmadan önce nelere dikkat edilmeli
 • Ticari defterler hangi hallerde lehte ve aleyhte delil olur
 • Hangi hallerde yemine gidilir
 • Fatura ve Sevk İrsaliyesi’nin bedellerinin uyuşmazlıkları. İtiraz
 • süresi. Defter kaydındaki durumu
 • Çek ve bonolardaki uyuşmazlıklar. Faiz ne zaman yürütülür
 • Kredi sözleşmelerindeki uyuşmazlılar.Bankalardaki Kredi sözleşmeleri
 • Develüsyondaki durumu
 • Defter incelemesinin yerinde inceleme durumu
 • Üçüncü şahıslardan alınan faturanın defter kayıtlarındaki durumu
 • A.Ş’lerde Genel Kurul Kararları uyuşmazlıkları-iptali durumu.
 • A.Ş’nin organsız kalma durumları
 • İki A.Ş’nin birleşme durumu.
 • Marka Tecavüzü-Haksız Rekabeti
 • Telif Hakkına Tecavüz
 • Marka ve Ünvanda iltibaz
 • Ve diğer mali ve ticari uyuşmazlıklar.