Bu kapsamdaki hizmetlerimiz, araştırmacı muhasebeci, hile denetçisi veya incelemecisi olarak çalışıp, özet olarak aşağıdaki alanlarda hizmet veriyoruz.

– İşletme çalışanları tarafından işletmelerine karşı yapılan hileler,
– Beyaz yakalılar tarafından işlenen suçlar,
– Mali tablo hileleri,
– Yatırımlarla ilgili hileler,
– Ticari rüşvetler ve komisyonlar,
– Banka işlemleri ile ilgili hileler,
– Elektronik fon transferleri ile ilgili hileler,
– Kredi kartı hileleri,
– Bilgisayar hileleri,
– İnternet yoluyla yapılan hileler,
– İşletmelerin hile riskini ölçme ve değerlendirme,
– İşletmelerde hileyi önlemeye yönelik çalışmalara destek olma.