Ülkemizdeki işletmelerin çoğunluğunu oluşturan aile işletmelerinin, kendilerine özgü yapısı,sosyal ve psikolojik boyutları, gelişme potansiyelleri ve temel problemleri dikkate alındığında, klasik bir danışmanlık anlayışının çok ötesinde özel önem, titizlik,uzmanlık ve deneyim gerektiren bir desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.

Danışmanlık olarak, aile işletmelerinin geleceklerini teminat altına alacak bir yapılanma, uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz.

AİLE İŞLETMELERİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ
– Aile üyeleri düzeni ve hukukunun oluşturulması
– Aile üyelerinin uluslar arası kabul görmüş yöntemlerle kişisel profil analizlerinin yapılması
– Aile üyelerinin yetkinlik tablolarının oluşturulması
– Şirket ortaklık yapısının değerlendirilmesi
– Yönetim kurulu teşkili
– Yönetim kurulu görev tanımının oluşturulması
– Yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımlarının yapılması ve tanımlanması
– Yönetim kurulunun işlerliğinin sağlanması ve rehberlik
– Aile üyeleri ve yeni kuşakların kariyer planlamalarının yapılması
– Aile üyeleri için eğitim ihtiyaç tespiti ve özel eğitim programları
– II. VE III. Kuşaklar için oryantasyon ve yetiştirme programları
– Aile-Şirket ilişkilerinde temel kuralların tespiti
– Aile Anayasası temel kriterlerin belirlenmesi
– Aile Anayasası kitapçığının hazırlanması
– Aile meclisinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi