1. Şirketlere iç denetim ne nedir-ne kazandırır?
2. Şirketlerde iç kontrol sistemlerinin kurulması -işletilmesi-denetiminde iç denetçinin rolü nedir?
3. Şirketin faaliyetlerinin; şirket politika ve menfaatlerine – hedeflerine ve amaçlarına uygunluk kontrolü nasıldır?
4. Çalışanların şirket esaslarına uygunluğu ile şirket içi hayali çalışan tespiti?
5. İç denetimin karlılık ve verimliliğe pozitif etkisi nelerdir?
6. İç denetimin şirketin performansına etkileri nelerdir?
7. Pazar değerine-marka bilinirliğine pozitif etkileri nelerdir?
8. Şirket faaliyet alanına göre özel iç denetimler nelerdir – ne gibi fayda üretir? Örnek; oteller -tatil köyleri devre mülkler – eğlence merkezlerinde iç denetimler nasıl yapılmaktadır ve sağladığı faylara nelerdir?
9. Hukuki anlaşmazlıklara etkileri nedir?
10. İç denetim raporları sonuçları ve sağladığı faydaları nelerdir? Her zaman güven iyidir kontrol daha iyidir.