Gün geçtikçe artan rekabet ortamında kuruluşların sürdürülebilir ve karlı büyümeyi sağlayabilmeleri için; stratejik değişimlere hızla uyum sağlayabilmeleri, müşteriye sundukları ürün ve hizmetlerde farklılaşmaları ve iş süreçlerinin verimliliğini arttırmaları gerekiyor.

Bu çerçevede kuruluşların dinamik organizasyon yapılarına sahip olmaları, yaratıcı, yenilikçi yeteneklerin önünü açan, verimliliğe odaklı bir çalışma ortamı yaratmaları ve katma değer yaratarak bunu ürün ve hizmetlerine yansıtmaları öncelik kazanıyor.

Mükemmel süreçler kuruluşun vizyonu ve stratejisi müşterilerin ve potansiyel müşterilerin mevcut ve gelecekteki beklentilerine uygun ise orta ve uzun vadeli planları bu beklentileri karşılamaya yönelik ise anlamlıdır. Aksi bir durum mükemmel süreçler ile satılamayan mükemmel ürünler gerçekleştirmek olur.

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

DURUM ANALİZİ

 • Plan ve programlar
 • SWOT analizi
 • Piyasa Analizi
 • Hedef Kitle/İlgili Tarafların Belirlenmesi

NEREDEYİZ?

MİSYON VE İLKELER

 • Kuruluşun varoluş gerekçesi
 • Temel ilkeler

VİZYON

 • Arzu edilen gelecek

NEREYEULAŞMAK İSTİYORUZ?

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

 • Orta vadede ulaşılacak Amaçlar
 • Sipesifik,somut ve ölçülebilir hedefler
 • Amaç ve hedeflere ulaşma  Yöntemleri

FAALİYETLER VE  PROJELER

 • Detaylı iş planları
 • Maliyetlendirme

GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?

PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

 • Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi
 • Performans göstergeleri

BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDERVE DEĞERLENDİRİRİZ?

 • Raporlama                                                 İZLEME VE
 • Karşılaştırma
 • Geri besleme                                             DEĞERLENDİRME