Denetim ve Mali Müşavirlik hizmetlerinde güvenilir kaynağınız

Kurumsal Check-Up

Mevcut durum analizi çalışması ile kurumun çalışma sisteminin incelenmesi, hata kaynakları, verimliliği ve etkinliği azaltan, hususların tespiti hedeflenir.

Mali & Hile Denetim

Şahsi ve Kurumlarda kurum içi ve kurum dışı isteğe bağlı olarak bağımsız denetimler ve raporlar sunmak ve fizibilite çalışması yapmak.

Özel Mali Danışmanlık

Mali kontrol ve revizyon işlemleri, vergi işlemler, SSK işlemler, şirket kuruluşu, şirket yapılandırılması.

Mali Bilirkişilik

Kurum ve Şahısların Mali mevzuat sıkıntılarında ve davalarında çözüme yönelik çalışmalar yapmak.

Özel Bilirkişilik

Özel vergilendirme, özel mali ve hukuki risklerin çözümü, İşveren kamu kurumları ilişkisi, Vergi – SSK Teftişleri.

Ticari Davalarda Bilirkişilik

Ticari,vergisel ve mali uyuşmazlıklar. Bilirkişilik kurumu, yargılama usulüne ilişkin kanunlarımızda düzenlenmiş bir konudur.

Vergi Uyuşmazlıkları Bilirkişilik

Vergi cezaları, vergi suçları, vergi davalarında tebligat ve cevap verme, vergide uzlaşma- pişmanlık.

Aile İşletmeleri Danışmanlık

Aile birliğinin sağlanması,  ailenin işten, işin de aileden pozitif anlamda yararlanmasını sağlamaktır.

Stratejik Planlama ve Geliştirme

Stratejik Planlama bir kurumda görev alan her kademedeki kişinin katılımını ve kurum yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşkil eder.

Araştırmacı Muhasebe Çalışmalarımız

Bu kapsamdaki hizmetlerimiz, araştırmacı muhasebeci, hile denetçisi veya incelemecisi olarak çalışıp, özet olarak aşağıdaki alanlarda hizmet veriyoruz.

Mahkemelere Yönelik Uzmanlık Çalışmalarımız

Dava destek danışmanlığı kapsamına ağırlıklı olarak avukatlarla birlikte yapılan çalışmalar girmektedir.

İş Hukukunda Bilirkişilik ve Personel Sicil Dosyası

İş Kanunu Açısından İşçi-İşverenin Doğan Hakları ve İş-Ücret Uyuşmazlıkları. Tüm işverenlere yardımcı olması için bu Personel Sicil Dosyası hazırlanmıştır.

Profesyonel Denetim Eğitimleri

Hile Denetimi ve Taşeron Denetimi

Eğitimin hedefi: hile yapan birini ortaya çıkartmanın ve alt etmenin yolu, Hile’yi ondan daha iyi bilmekten geçmektedir. Aynen “Hilekâr Gibi Düşün” cümlesinde olduğu gibi. Eğitimlerin amacı, dürüst insanların hile yapanlardan bir adım önde olmalarını sağlayabilmektir.

Muhsin Bilgi

Muhsin Bilgi Denetim Hizm. A.Ş. 2007 yılından itibaren Mali Müşavirlik ve Denetim faaliyetleri sürdürmektedir.

2010 yılından itibaren alanında eğitimli ADLİ MUHASEBE – HİLE DENETİM UZMANLARI – BAĞIMSIZ DENETÇİLER’den oluşan Türkiye’de özel denetimler yapan denetim şirketidir.

Organizasyon yapısında ki departmanlarımız; Hile Suistimal Yolsuzluk Eğitimleri ve Denetimleri, Mali Müşavirlik, YMM ve Vergi Danışmanlığı, Bağımsız Denetim, Şirketlerde İflas ve İflas Erteleme Süreçleri, İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Hukuku konularından oluşmaktadır.

20 +

profesyonel kadro uzman ekip

25 +

yıl tecrübe ve deneyim

550 +

sürekli memnun müsteri