Şahsi ve Kurumlarda kurum içi ve kurum dışı isteğe bağlı olarak bağımsız denetimler ve raporlar sunmak , fizibilite çalışması yapmak ve :

  • Muhasebe Denetim
  • Bilanço Denetimi
  • Gelir Tablosu denetimi
  • Vergi Denetimi
  • Finansal Tabloların Denetimi
  • Mali Analiz,Muhasebe ve SGK Denetimi