Mevcut durum analizi çalışması ile kurumun çalışma sisteminin incelenmesi, hata kaynakları, verimliliği ve etkinliği azaltan, hususların tespiti hedeflenir. Kurumun güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve tehditleri belirlenir.

ÖN İNCELEME VE MEVCUT DURUM ANALİZİ
(KURUMSAL CHECK-UP)

Bu çalışma kurumun yapısına bağlı olarak değiştirilebilecek bir süreçte yürütülür.Çeşitli teknikler kullanılarak kurumun tüm fonksiyonları açısından tespitler ve öneriler geliştirilir.

Çalışma sonucunda ortaya konulan rapor, kurumun profesyonellik ve kurumsallık adına bulunduğu noktayı ve bu hususlara ilişkin hayati derecede önem taşıyan hususları içerir.Kuruma sunulan rapor bir başka yönüyle de geleceğe dönük strateji ve planlamalara ışık tutacak bir rehber niteliği taşır.

– Kurum personeli ile birebir görüşmeler yapılması
– Kurum içerisindeki görev, sorumluluk ve yetki dağılımı incelenmesi
– İş/evrak akışları analizleri
– Kurumun organizasyon yapısındaki ve yetki/sorumluluk dağılımındaki eksiklikler
– Eğitim ihtiyaçları analizleri
– SWOT Analizi
– Çalışanların motivasyon, tutum, bağlılık, beklenti, kişisel öncelikler ve memnuniyet (iş, yönetici,iş ortamı,çalışma arkadaşları,ücret açısından)düzeyini ölçmek amacıyla anket uygulamaları ve mülakatlar
– Bu hususlara ilişkin değerlendirme ve önerileri kapsayan öninceleme ve mevcut durum analizi raporu