Bu kapsamda iki ana çalışma alanında hizmet veriyoruz.

– Dava Destek Danışmanlığı
– Uzman Şahitlik

Dava destek danışmanlığı kapsamına ağırlıklı olarak avukatlarla birlikte yapılan çalışmalar girmektedir.

– Her türlü yolsuzluk davaları,
– İşletme değerlemeleri,
– Hasar ve zarar tahminleri,
– Sigorta anlaşmazlıkları,
– Anlaşmalardan doğan sorunlar,
– İşletmeler arası sorunlar,
– Patent, hak ve markalarla ilgili doğan sorunlar,
– İflas davaları,
– İşletmelerle ilgili ayrılma veya birleşme davaları,
– Boşanmalarla ilgili mali anlaşmazlıklar,

Mahkemelere destek anlamına gelen uzman şahitlik faaliyetlerinde yapılan çalışmalarımızın bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

– Dava konusu ile ilgili olarak gerekli araştırmaları yaparak çeşitli verileri toplamak,
– Bu verilerden bir sonuca vararak bir kanıya ulaşmak,
– Oluşturduğumuz görüşleri mahkemede hakimlere ve avukatlara aydınlatıcı ve öğretici bir biçimde yansıtmak.