– Hangi Hallerde Mahkemeye Müracaat Edilir
– İş Kanunu Açısından İşçi-İşverenin Doğan Hakları
– İhbar-Kıdem Tazminatı Hak Kazanma Koşulları
– Sınırlı- Sınırsız İş Akitleri
– İş Aktinin Feshinde Dikkat Edilecek Hususlar
– Tam Zamanlı- Parttime- Mevsimlik çalışmalarda doğacak haklar
– Ücretlerin Aylık- Haftalık- Parçabaşı Olması Halinde Doğacak Haklar
– Kıdem Tazminatına dahil haklar? Hak Kazanma halinde uygulanacak faiz hakkı?
– Bilirkişi incelemesi için defter ve belgelerin mahkemeye sunulması?
– Ve diğer İş-Ücret Uyuşmazlıkları