• Özel (Şahsi) vergilendirme- beyanname (Menkul- gayri menkul)
  • Özel mali ve hukuki risklerin çözümü
  • Ücret Bordroları tanzimi- Bildirgeleri
  • İşçi -İşveren ilişkisi danışmanlığı
  • Personel giriş- çıkış ve tazminat işlemleri
  • İşveren kamu kurumları ilişkisiVergi- SSK Teftişleri